Thứ Hai, 4 tháng 12, 2017

Trường Đại Học Quảng Bình Tuyển Sinh Đại Học Năm 2018

truong dai hoc quang binh
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

Tên trường: Đại học Quảng Bình
Mã trường: DQB
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt, P. Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình
Website: http://quangbinhuni.edu.vn/Căn cứ theo quy định về chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy, cao đẳng chính quy năm 2018, Trường Đại học Quảng Bình thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy.

I. Chỉ tiêu tuyển sinh

Ngành đào tạo
Mã ngành
Tổ hợp xét tuyển
Chỉ tiêu
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

1400
Giáo dục Mầm non
52140201
- Toán, Văn, NĂNG KHIẾU
110
Giáo dục Tiểu học
52140202
- Toán, Lý, Hóa
- Văn, Sử, Địa
- Văn, Toán, GDCD
- Toán, Văn, Anh
110
Giáo dục Chính trị
52140205
- Văn, Sử, Địa
- Văn, Sử, GDCD
- Văn, Địa, GDCD
- Văn, GDCD, Anh
40
Giáo dục thể chất
52140206
- Toán, Sinh, NĂNG KHIẾU
40
Sư phạm Toán học
52140209
- TOÁN, Lý, Hóa
TOÁN, Lý, Anh
TOÁN, Hóa, Anh
45
Sư phạm Lý
52140211
- Toán, VẬT LÝ, Hóa
- Toán, VẬT LÝ, Anh
- Toán, VẬT LÝ, Sinh
45
Sư phạm Hóa học
52140212
- Toán, HÓA HỌC, Lý
- Toán, HÓA HỌC, Sinh
- Toán, HÓA HỌC, Anh
45
Sư phạm Sinh
52140213
- Toán, Lý, SINH HỌC
- Toán, Hóa, SINH HỌC
- Toán, SINH HỌC, Địa
- Toán, Anh, SINH HỌC
40
Sư phạm Văn
52140217
NGỮ VĂN, Sử, Địa
NGỮ VĂN, Sử, Anh
NGỮ VĂN, Địa, Anh
45
Sư phạm Sử
52140218
- Văn, LỊCH SỬ, Địa
- Toán, LỊCH SỬ, Anh
- Văn, LỊCH SỬ, Anh
40
Ngôn ngữ Anh, (gồm 2 chuyên ngành):
- Anh Tổng hợp;
- Anh Du lịch - Thương mại
52220201
- Toán, Văn, TIẾNG ANH
- Toán, Sử, TIẾNG ANH
- Văn, Sử, TIẾNG ANH
- Văn, Địa, TIẾNG ANH
120
Địa học

52310501
- Văn, Sử, Địa
- Văn, Địa, GDCD
- Toán, Văn, Anh
- Toán, Địa, Anh
60
Kế toán, (gồm 2 chuyên ngành):
- Kế toán Tổng hợp;
- Kế toán Doanh nghiệp
52340301
- Toán, Lý, Hóa
- Toán, Lý, Anh
- Toán, Văn, Anh
- Toán, Hóa, Anh
120
Quản trị kinh doanh
52340101
- Toán, Lý, Hóa
- Toán, Lý, Anh
- Toán, Văn, Anh
- Toán, Hóa, Anh
60
Luật, (gồm 2 chuyên ngành):
- Luật Kinh tế thương mại;
- Luật Hành chính và Tư pháp
52380101
- Toán, Lý, Hóa
- Toán, Lý, Anh
- Văn, Sử, Địa
- Toán, Văn, Anh
120
Kỹ thuật phần mềm
52480103
- Toán, Lý, Hóa
- Toán, Lý, Anh
- Toán, Lý, Sinh
- Toán, Văn, Anh
60
Công nghệ thông tin
52480201
- Toán, Lý, Hóa
- Toán, Lý, Anh
- Toán, Lý, Sinh
- Toán, Văn, Anh
60
Kỹ thuật Điện, điện tử
52520201
- Toán, Lý, Hóa
- Toán, Lý, Anh
- Toán,Lý, Sinh
- Toán, Hóa, Anh
60
Lâm nghiệp
52620201
- Toán, Lý, Hóa
- Toán, Lý, Sinh
- Toán, Hóa, Sinh
- Toán, Sinh, Văn
60
Phát triển nông thôn
52620116
- Toán, Lý, Hóa
- Toán, Lý, Sinh
- Toán, Hóa, Sinh
- Toán, Sinh, Văn
60
Quản lý Tài nguyên và Môi trường
52850101
- Toán, Lý, Hóa
- Toán, Lý, Sinh
- Toán, Hóa, Sinh
- Toán, Sinh, Văn
60
  ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
440
Giáo dục Mầm non
51140201
- Toán, Văn, NĂNG KHIẾU
120
Giáo dục Tiểu học
51140202
- Toán, Lý, Hóa
- Văn, Sử, Địa
- Văn, Toán, GDCD
- Toán, Văn, Anh
120
Sư phạm Âm nhạc (ghép với Văn)
51140221
-Văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2
40
Sư phạm Mỹ thuật (ghép với GDCD)
51140222
-Văn, Năng khiếu Vẽ NT 1, Năng khiếu Vẽ NT 2
40
Sư phạm Sinh (ghép với Công nghệ)
51140213
- Toán, Lý,Sinh
- Toán, Hóa, Sinh
- Toán,Sinh, Địa
- Toán, Anh,Sinh
40
Sư phạm Địa, (gồm 2 chuyên ngành):
- Địa ghép với GDCD;
- Địa ghép với Sử
51140219
- Văn, Sử, Địa
- Văn, Địa, GDCD
- Toán, Văn, Anh
- Toán, Địa, Anh
80
 CAO ĐẲNG NGOÀI SƯ PHẠM
460
Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa – Du lịch)
51220113
- Văn, Sử, Địa
- Văn, Địa, GDCD
- Toán, Văn, Anh
- Toán, Địa, Anh
40
Anh
51220201
- Toán, Văn, Anh
- Toán, Sử, Anh
- Văn, Sử, Anh
- Văn, Địa, Anh
40
Tiếng Trung Quốc
51220204
- Toán, Văn, Anh
- Toán, Sử, Anh
- Văn, Sử, Anh
- Văn, Địa, Anh
40
Quản trị kinh doanh
51340101
- Toán, Lý, Hóa
- Toán, Lý, Anh
- Toán, Văn, Anh
- Toán, Hóa, Anh
50
Kế toán
51340301
- Toán, Lý, Hóa
- Toán, Lý, Anh
- Toán, Văn, Anh
- Toán, Hóa, Anh
50
Công nghệ thông tin
51480201
- Toán, Lý, Hóa
- Toán, Lý, Anh
- Toán, Lý, Sinh
- Toán, Văn, Anh
40
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
51510103
- Toán, Lý, Hóa
- Toán, Lý, Anh
- Toán, Lý, Sinh
- Toán, Hóa, Anh
40
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
51510301
- Toán, Lý, Hóa
- Toán, Lý, Anh
- Toán,Lý, Sinh
- Toán, Hóa, Anh
40
Chăn nuôi (ghép với Thú y)
51620105
- Toán, Lý, Hóa
- Toán, Lý, Sinh
- Toán, Hóa, Sinh
- Toán, Sinh, Văn
40
Lâm nghiệp
51620201
- Toán, Lý, Hóa
- Toán, Lý, Sinh
- Toán, Hóa, Sinh
- Toán, Sinh, Văn
40
Nuôi trồng thủy sản
51620301
- Toán, Lý, Hóa
- Toán, Lý, Sinh
- Toán, Hóa, Sinh
- Toán, Sinh, Văn
40

II. Thông tin tuyển sinh

1. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
2. Khu vực tuyển sinh
- Các ngành sư phạm: Chỉ tuyển sinh các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Quảng Bình.
- Các ngành đào tạo ngoài sư phạm: tuyển sinh trong cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh
- Tuyển sinh dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 với toàn bộ ngành học.
- Xét tuyển kết hợp thi tuyển môn năng khiếu đối với các ngành có môn thi năng khiếu.
- Điểm trúng tuyển được xác định theo từng ngành học riêng.
4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học
- Đã tốt nghiệp THPT
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Với các ngành năng khiếu, điểm thi năng khiếu phải đạt từ 5,0 điểm trở lên.
5. Tổ chức thi năng khiếu
- Với các ngành có môn năng khiếu, thí sinh cần dự thi môn năng khiếu do trường Đại học Quảng Bình tổ chức hoặc sử dụng điểm thi môn năng khiếu từ các cụm trường đại học khác có tổ chức thi năng khiếu để xét tuyển vào các ngành đăng ký.
- Hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
6. Hồ sơ đăng ký xét tuyển các ngành đại học
- Phiếu ĐKXT theo mẫu. Thí sinh được phép đăng ký không giới hạn nguyện vọng xét tuyển và phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.
- Giấy chứng nhận kết quả thi THPT.
- Bản sao các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có).
- 01 phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc kèm số điện thoại người nhận giấy báo trúng tuyển.

Thông tin liên hệ
Phòng Đào tạo - Trường Đại học Quảng Bình
Điện thoại: 0084 0232 3822010
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn

Xin Lưu Ý:

Mọi thông tin thắc mắc về tuyển sinh quý phụ huynh và các em học sinh có thể đặt câu hỏi bên dưới hoặc liên hệ tới số để được hỗ trợ và hướng dẫn

Giờ hành chính từ : Thứ 2 đến Thứ 7 từ 7h'30 phút đến 18h00 Hàng ngày.

Điện Thoại Hỗ trợ Hotline 24/7:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tin Mới Đăng

Designed By Vietnam Education